Johan Vlemmix heeft een nieuwe single. 
Het is het partij lied van de Feestpartij. En de titel is simpel: “De Feestpartij”.
Dit feestelijke lied is geschreven door Arie Kuipers en wordt gezongen door fractieleider
Johan Vlemmix en leden van het partijbestuur.
De opname en de productie werden gedaan door Dylan van der Feen in the Office Studio te Witmarsum, december 2020.
Met de “DFP” is Nederland een politieke partij rijker. De letters “DFP” staan voor De Feest Partij.
Lijsttrekker is natuurlijk Johan Vlemmix.
Voorheen actief in de Partij Voor De Toekomst, niet te verwarren met de Partij Van de Toekomst van Henk Krol.
DFP is een one issue partij: de partij wil dat er meer feest wordt gevierd in het land. “Feest” is de oplossing van elk probleem.
Tijdens een feest is er verbroedering en saamhorigheid, wordt er geïntegreerd,
komen mensen tot  elkaar en ontstaan de beste ideeën op sociaal en cultureel gebied en ook bedrijfsmatig worden er plannen gesmeed tijdens het feesten.

Dank aan: Frerik Samplonius

X